Åbent-vand livredning


I Aalborg Svømmeklub står vi for vandsikkerheden ved hhv. Limfjordskrydseren og Vestre Fjordpark Open. Da vi i Aalborg Svømmeklub vægter sikkerheden højt, er vores livreddere uddannet til at varetage denne opgave. Derudover har Aalborg Svømmeklub en tilknyttet dommer som kan uddanne og undervise folk i Åbent-vand livredning. Dette betyder at vi I Aalborg Svømmeklub tilbyder både Åbent-vand underviserprøven og ILS Åbent-vand livredderprøven også kaldet ILS Beach Lifeguard, hvor ILS står for International Life Saving Federation.

Åbent-vand livredning er en voksende sportsgren inden for svømmeverdenen, hvor der også afholdes DM i Havlivredning, som afholdes af Livredningssektionen (LISK), som er en afdeling inden for Dansk Svømmeunion.

Når det kommer til at have ansvar for vandsikkerhed ved åbent-vand – herunder arrangementer, stævner eller undervisning, er det afgørende, at nøglepersoner så som undervisere, ledere og livreddere er klar til opgaven og kan forebygge drukneulykker.

For at højne vandsikkerheden og forebygge drukneulykker anbefales det, at nøglepersoner tager en Åbent-vand Underviserprøve eller ILS Åbent-vand Livredderprøve, der på forskelligvis henvender sig til arbejdet med vandsikkerhed ved åbent-vand.


Åbent-vand Underviserprøven

Åbent-vand Underviserprøven henvender sig til undervisere og vejledere, som gennemfører vandaktiviteter i åbent-vand, herunder sejladsaktiviteter og badeudflugter til stranden. Herudover henvender Åbent-vand Underviserprøven sig til personer, der dyrker aktiviteter på åbent-vand. Det kan være søspejdere, surfere, kano- og kajakroere, triatleter og åbent-vandsvømmere.

Forudsætninger:

Alle, der er fyldt 18 år inden årets udgang, kan indstille sig til Åbent-vand Underviserprøven.

Derudover skal prøvetager være indehaver af førstehjælpscertifikat svarende til som minimum ERC BLS/AED Provider eller DFR Førstehjælp ved hjertestop.

Påklædning:

Åbent-vand Underviserprøven skal gennemføres i våddragt eller lignende beskyttelse mod kulde i åbent-vand. Svømmebriller og/eller dykkermaske er tilladt.

Gyldighed:

Certifikatet er gyldigt i 12 måneder.

Pris:

125 kr. (pr. 1. januar 2017)

Dommer:

En Åbent-vand Livredderdommer med gyldig licens fra Dansk Svømmeunion samt som minimum en gyldig Åbent-vand Underviserprøve kan dømme Åbent-vand Underviserprøven.

Indhold:

Åbent-vand Underviserprøven består af tre dele: 1) en formprøve, 2) En redningsdel og 3) En mundtlig eksamination.

 

De tre dele præsenteres nærmere nedenfor:

1) Formprøve:

200 meter svømning, hvor minimum 50 meter er polocrawl, hvilket betyder at hovedet er over vandet.

• To på hinanden følgende dykninger på minimum 2 meter dybde. Et let anker for enden af reb til bøje skal opsamles.

Formprøven viser om:

• Prøvetager kan svømme
• Prøvetager har overskud i vand og kan dykke
 
 

2) Redningsdel

•Redning af panisk nødstedt 15 meter fra land ved hjælp af flydemiddel

•Redning af træt svømmer 50 meter fra land ved hjælp af board. Nødstedt og prøvetager padler efterfølgende til land ved fælles hjælp.

•Redning af bevidstløs svømmer 50 meter fra land ved hjælp af flydemiddel

•Ophaling eller nødflytning med hjælper, påbegyndelse af HLR, afsluttes med stabilt sideleje

•Håndtering af nakkeskade

En nødstedt simulerer en skade på nakken ved at ligge livløst i vandoverfladen på lavt vand. Nødstedte er ved bevidsthed.

Prøvetageren demonstrerer et nakke-hoved-hold på nødstedte eller stabiliserer - i samarbejde med hjælpere - nødstedte ved hjælp af spineboard.

Håndtering af nakkeskader diskuteres.
 

3. Mundtlig eksamination:

• Mundtlig overhøring i strandforhold og sikkerhedsforanstaltninger ved aktiviteter i åbent-vand.
 
 

ILS Åbent-vand Livredderprøven

ILS Åbent-vand Livredderprøven opfylder minimumskriterierne til ILS Beach Lifeguard, og certifikatet er akkrediteret af ILS som står for International Life Saving Federation. Prøven henvender sig til de personer, der skal arbejde som livredder i en livredningstjeneste og de nøglepersoner, der ønsker et højt niveau for vandsikkerhed ved åbent-vand.

Forudsætninger:

Alle, der er fyldt 18 år inden årets udgang, kan indstille sig til ILS Åbent-vand Livredderprøven.

Derudover skal prøvetager være indehaver af førstehjælpscertifikat svarende til som minimum ERC BLS/AED Provider eller DFR Førstehjælp ved hjertestop.

Påklædning:

ILS Åbent-vand Livredderprøve skal gennemføres i våddragt eller lignende beskyttelse mod kulde i åbent-vand. Svømmebriller og/eller dykkermaske er tilladt.

Gyldighed:

Certifikatet er gyldigt i 12 måneder.

Pris:

125 kr. (pr. 1. januar 2017)

Dommer:

En Åbent-vand Livredderdommer med gyldig licens fra Dansk Svømmeunion samt som minimum en gyldig ILS Åbent-vand Livredderprøve kan dømme ILS Åbent-vand Livredderprøven. 

NYHEDSTAVLE

DET NYESTE NYE I AS

BEGIVENHEDER I AS

AKTIVITETSKALENDEREN DEN KOMMENDE TID

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

CITAT FRA FORMANDEN

Aalborg Svømmeklub er Aalborg Kommunes største forening, som drives af mange frivillige, og en lang række velkvalificerede medarbejder, med baggrund i den danske foreningstradition. – Det har vi gjort i over 100 år.

Aalborg Svømmeklub er en forening, hvor alle der har lyst og mulighed for det, kan være medlem, og dyrke den vandaktivitet der passer netop til den enkelte.

I Aalborg Svømmeklub kan du:
Lære at svømme – lære livredning - springe fra vipper – motionere – svømme i det åbne vand - dykke på de store dybder – spille vandpolo – dyrke konkurrence svømning på alle niveauer.

Vores motto er ”svømning for livet – hele livet”

På gensyn i Aalborg Svømmeklub..

John Larsen

Formand, Aalborg svømmeklub

AS' SPONSORER

TAK FOR STØTTEN!

ØNSKER DU ELLER DIN VIRKSOMHED AT SPONSORERE AS?

Ønsker du eller din virksomhed at støtte Aalborg Svømmeklub, så kontakt vores sponsorudvalg.

Klik her for mere info

AS' SOCIALE MEDIER

GIV OS ET LIKE OG FØLG OS!