Officials - Uddannelse

Hvad er en "official" til et svømmestævne?
Afholdelse af et svømmestævne kræver, at der omkring bassinet står officials, der tager tid og sikrer, at alt går efter reglerne. Klubbens officials sikrer, at Aalborg Svømmeklub kan deltage i og selv afholde stævner, som for eksempel klubmesterskaber og Aalborg Cup.
Som official er du med til stævnerne på en aktiv måde, og hjælper alle de deltagende svømmere med at få god oplevelse. Desuden får du mulighed for, helt tæt på, at se dit eget barn svømme.
 
Hvordan bliver jeg official?
Uddannelsen som official begynder med tidtageruddannelsen (modul 1, der kan tages on-line), efterfulgt af uddannelse til bane- og vendedommer (Modul 2). Derefter kan man uddanne sig til starter (modul 3), ledende tidtager/ledende måldommer (modul 4), speaker (modul 5), sekretariat (modul 6) og overdommer (modul 7) efterhånden som man måtte have lyst og mulighed.
Du kan læse om de enkelte moduler på Svoem.org her:
https://www.svoem.org/Kurser/Officials-kurser

Forventninger til AS-officials
Vi forventer ikke, at vores officials hjælper ved alle de stævner, deres børn deltager i. Deltagelse i stævner er helt frivillig, og man melder sig til de stævner man gerne vil hjælpe til med at afholde. For at vi kan dække de forpligtelser klubben har til stævner, skal vores officials gerne stille sig til rådighed til 3-4 stævner om året. Det kan både være til små stævner i Østre Allé eller til stævner som varer en weekend.

Der kommer løbende mails ud om behov for officials til kommende stævner. Derudover findes der en liste, der vedligeholdes løbende over behovet for officials. Man er velkommen til at holde øje med listen og selv tilmelde sig de stævner, man gerne vil med til, inden der kommer mail ud om det.
Listen indeholder desuden en komplet oversigt over hvem der er official til hvilke stævner.

Se listen på Aalborgs Svømmeklubs hjemmeside her:
Til hvert stævne skal der i alt bruges ca. 15-25 officials. Ved vore egne stævner har vi derfor brug for mange af klubbens egne officials.
Til andre stævner sender vi normalt 2-5 officials afsted, afhængigt af hvor mange svømmere vi har med til stævnet.

Vil du gerne uddanne dig som official, skal du henvende dig til den ansvarlige for uddannelse af officials:

David Lorentsen Mikkelsen
Mobil: 22 17 65 31 
E-mail: uddannelse@aalborgsvommeklub.dk


O F F I C I A L F U N K T I O N E R

 • Tidtager:
  En tidtager er den official som svømmerne stoler mest på.
  Hun/han tager tid på svømmeren, men sørger bl.a. også for at guide nye svømmere til en korrekt start.
  Alle kan blive tidtager, da det ikke forudsætter nogen form for kendskab til svømning.
 • Dommer - Der er flere dommere:
  Bane-, Vende- og Måldommere.: Disse sørger for at kontrollere det, der foregår i bassinet.
 • Starter:
  Sørger for, i samarbejde med overdommeren, at svømmerne får en så god start som muligt.
 • Ledende tidtager og måldommer:
  Denne/disse personer kigger efter, at der er overensstemmelse mellem alle de indsamlede data fra dommerne og tidtagerne.
 • Speaker:
  Er stævnets "stemme". Sørger for at Speaker, informere om alt, fra hvem der starter på hver bane og til at efterlyse ejere til glemte sager.
 • Stævnesekretariatet:
  Stævnesekretariatet holder styr på alt - allerede længe før stævnet starter og til alt er afsluttet. Et mindre kendskab til computere kræves.
 • Overdommer:
  Ansvarlig for at stævnet forløber, som det skal, og at alle tider og kendelser er korrekte.

NYHEDSTAVLE

DET NYESTE NYE I AS

BEGIVENHEDER I AS

AKTIVITETSKALENDEREN DEN KOMMENDE TID

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

CITAT FRA FORMANDEN

Aalborg Svømmeklub er Aalborg Kommunes største forening, som drives af mange frivillige, og en lang række velkvalificerede medarbejder, med baggrund i den danske foreningstradition. – Det har vi gjort i over 100 år.

Aalborg Svømmeklub er en forening, hvor alle der har lyst og mulighed for det, kan være medlem, og dyrke den vandaktivitet der passer netop til den enkelte.

I Aalborg Svømmeklub kan du:
Lære at svømme – lære livredning - springe fra vipper – motionere – svømme i det åbne vand - dykke på de store dybder – spille vandpolo – dyrke konkurrence svømning på alle niveauer.

Vores motto er ”svømning for livet – hele livet”

På gensyn i Aalborg Svømmeklub..

John Larsen

Formand, Aalborg svømmeklub

AS' SPONSORER

TAK FOR STØTTEN!

ØNSKER DU ELLER DIN VIRKSOMHED AT SPONSORERE AS?

Ønsker du eller din virksomhed at støtte Aalborg Svømmeklub, så kontakt vores sponsorudvalg.

Klik her for mere info

AS' SOCIALE MEDIER

GIV OS ET LIKE OG FØLG OS!