Officials - Uddannelse

Kunne du tænke dig at blive official?
I Aalborg Svømmeklub er der altid behov for, at engagerede forældre giver en hjælpende hånd til stævner. Uden officials kan svømmeklubben ikke deltage i stævner, eller afholde stævner, så som klubmesterskaberne og Aalborg Cup. Og for at kunne opretholde et højt niveau, og kunne deltage i mange stævner, både hjemme og udenbys behøver klubben derfor en hjælpende hånd.

Så hvorfor ikke blive officials, da du derved er med til stævnerne på en aktiv måde, og samtidig får du mulighed for at se dit barn svømme, samt hjælpe de øvrige svømmere til en god oplevelse.

Hvordan bliver jeg officials?
Uddannelsen som official, begynder med tidtageruddannelse, og efterhånden som I selv har lyst, kan I komme på flere kurser som: bane- og vendedommer, speaker,
sekretariat, ledende tidtager/ledende måldommer, starter og overdommer. Tidtagerkurset varer ca. 3½ time ellers varer de fleste af kurserne 6-7 timer.. Det er også helt ok at fortsætte med at være tidtager og ikke tage dommerkurserne.

Hvad kan du/I forvente?
Vi forventer ikke, at vores officials hjælper ved alle de stævner, deres børn deltager i. Men I kan forvente at skulle være officials 3-4 gange om året. Det kan både være til små stævner i Østre Allé eller til stævner som varer en weekend. Men det er helt ok at sige nej, hvis det ikke passer jer på det tidspunkt. Så bliver I bare ringet op igen en anden gang.

Men det er selvfølgelig en forudsætning at forældre melder sig som hjælpere, ellers kan vi ikke afvikle så mange stævner og heller ikke deltage i andre stævner, da det er en forpligtelse for klubben at stille med et vist antal officials, også selvom vi ikke selv afholder stævnet.

Til hvert stævne bruges der ca. 15-25 officials.
Vil du gerne uddanne dig som official skal du henvende dig til official uddannelsesansvarlig:

Sebastian Frische
Mobil: 24 76 53 34‬
E-mail: uddannelse@aalborgsvommeklub.dk


O F F I C I A L F U N K T I O N E R

 • Tidtager:
  En tidtager er den official som svømmerne stoler mest på.
  Hun/han tager tid på svømmeren, men sørger bl.a. også for at guide nye svømmere til en korrekt start.
  Alle kan blive tidtager, da det ikke forudsætter nogen form for kendskab til svømning.
 • Dommer - Der er flere dommere:
  Bane-, Vende- og Måldommere.: Disse sørger for at kontrollere det, der foregår i bassinet.
 • Starter:
  Sørger for, i samarbejde med overdommeren, at svømmerne får en så god start som muligt.
 • Ledende tidtager og måldommer:
  Denne/disse personer kigger efter, at der er overensstemmelse mellem alle de indsamlede data fra dommerne og tidtagerne.
 • Speaker:
  Er stævnets "stemme". Sørger for at Speaker, informere om alt, fra hvem der starter på hver bane og til at efterlyse ejere til glemte sager.
 • Stævnesekretariatet:
  Stævnesekretariatet holder styr på alt - allerede længe før stævnet starter og til alt er afsluttet. Et mindre kendskab til computere kræves.
 • Overdommer:
  Ansvarlig for at stævnet forløber, som det skal, og at alle tider og kendelser er korrekte.

NYHEDSTAVLE

DET NYESTE NYE I AS

BEGIVENHEDER I AS

AKTIVITETSKALENDEREN DEN KOMMENDE TID

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

CITAT FRA FORMANDEN

Aalborg Svømmeklub er Aalborg Kommunes største forening, som drives af mange frivillige, og en lang række velkvalificerede medarbejder, med baggrund i den danske foreningstradition. – Det har vi gjort i over 100 år.

Aalborg Svømmeklub er en forening, hvor alle der har lyst og mulighed for det, kan være medlem, og dyrke den vandaktivitet der passer netop til den enkelte.

I Aalborg Svømmeklub kan du:
Lære at svømme – lære livredning - springe fra vipper – motionere – svømme i det åbne vand - dykke på de store dybder – spille vandpolo – dyrke konkurrence svømning på alle niveauer.

Vores motto er ”svømning for livet – hele livet”

På gensyn i Aalborg Svømmeklub..

John Larsen

Formand, Aalborg svømmeklub

AS' SPONSORER

TAK FOR STØTTEN!

ØNSKER DU ELLER DIN VIRKSOMHED AT SPONSORERE AS?

Ønsker du eller din virksomhed at støtte Aalborg Svømmeklub, så kontakt vores sponsorudvalg.

Klik her for mere info

AS' SOCIALE MEDIER

GIV OS ET LIKE OG FØLG OS!