Om Aalborg Svømmeklub
Undervisning
Konkurrence
Vandpolo
Dykker
A.S.V.
AS shop
Aalborg Svømmeklub
   
Sitemap Print
retur
 

Generalforsamling i Aalborg Svømmeklub d. 3. marts

 
 

Generalforsamling i Aalborg Svømmeklub

afholdes d. 3. marts 2018

i klubhuset, Skydebanevej 1, Pavillon, 9000 Aalborg

kl. 13.15

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Regnskab afsluttet pr. 31. december 2017 fremlægges af kassereren

 4. Indkomne forslag

 5. Valg af bestyrelse:

   

  A: Kasserer, Tom Lorensen, villig til genvalg.

  B: Svømmeleder, Carla Smink, villig til genvalg.

  C: Vandpololeder, Jesper Balle, villig til genvalg. 

 6. Eventuelt.

   

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden John Larsen, Øster Sundby Vej 75, 9000 Aalborg, i hænde senest tre uger forud for denne.

  Navne på personer, der opstilles som emner til ovennævnte valg, skal ligeledes være formanden John Larsen, Øster Sundby Vej 75, 9000 Aalborg, i hænde på mail john@aalborgsvommeklub.dk senest tre uger forud for generalforsamlingen med angivelse af til hvilken post det konkrete emne opstiller til.

  Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 16 år og som har været medlem i mindst et halvt år og ikke er skyldig i forfaldent kontingent. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.

  Stemmeseddel udleveres mod forevisning af gyldigt medlemskort/girokortkvittering eller lignende.

   

  Aalborg Svømmeklub

  Bestyrelsen

  Aalborg d. 2. februar 2018

   

Aalborg Svømmeklub - Skydebanevej 1 - 9000 Aalborg - Telefon: 98 10 38 77 - E-mail: kontor@aalborgsvommeklub.dk
 
sitelist.html