Om Aalborg Svømmeklub
Undervisning
Konkurrence
Vandpolo
Dykker
A.S.V.
AS shop
Aalborg Svømmeklub
   
Sitemap Print
 

Livredning

(Bassinlivredderprøve eller konkurrencelivredning, vi tilbyder begge dele. læs om det herunder)

 
 

Anlægsdel:
1. Fremvisning og gennemgang af sikkerhedsforanstaltningerne på anlægget

Aspiranten skal have et grundigt kendskab til:
? Alarmerings- og evakueringsplaner
? Placering af telefon til alarmering, ilt-udstyr, hjertestarter og andet sikkerhedsudstyr
? Specielle sikkerhedsforanstaltninger ved f.eks. vipper, rutsjebaner, klatrevægge og tårne
? Sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af kemikalier ? herunder klor og syre

Formprøve:
2. Udspring efterfulgt af 200 m svømning

Livredderen starter fra bassinkant eller startspringsskammel.

De første 50 m skal svømmes med overblik og hovedet over vand (maksimaltid på første 50 m er 1 min 30 sek).
3. To på hinanden følgende dykninger


En bjærgedukke er placeret på bassinets dybeste del ved bassinvæg.

Livredderen dykker fra vandtrædning og opsamler dukken. Efter optag slippes dukken. Inden for 60 sek. skal andet dyk påbegyndes. Efter anden opsamling bjærges dukken til nærmeste kant.

Formprøven viser om:
? Livredderen kan svømme
? Livredderen har overskud i vand og kan dykke

Redningsdel:
4. Redning af panisk nødstedt

Livredderen befinder sig ved en overvågningsposition.
Et panisk medie er i vandoverfladen 10 m fra bassinkant.

Livredderen skal udføre redningen uden at komme i direkte kontakt med den nødstedte. Hjælpemidler og beroligende kommunikation bør anvendes.

Prøven viser, om livredderen kan udføre en redning af panisk svømmer og i den forbindelse kan:
? Bevare ro og overblik
? Benytte en redningsmetode som giver den største grad af sikkerhed for livredderen


5. Redning af bevidstløs voksen i samarbejde med hjælper

Livredderen befinder sig ved en overvågningsposition.
Et medie befinder sig forestillet bevidstløs i vandet ved en af bassinets endevægge.

Livredderen udfører alarmering af hjælper og springer i vandet. Mediet bjærges 25 m, mens der holdes frie luftveje.
Livredderen skal demonstrere kunstigt åndedræt i vand, indtil
hjælperen er klar til at hjælpe med ophaling. Demonstrationen
udføres ved kanten. Livredderen giver indblæsninger på mediets
pande

Hjælper skal assistere med redning og genoplivning. Hjælper
alarmerer, henter genoplivningsudstyr og assisterer med ophaling.

Mediet ophales, og hjerte-lunge-redning med anlæggets genoplivningsudstyr demonstreres på voksendukke i samarbejde med hjælper.
Redningen afsluttes med at mediet lejres i stabilt sideleje.

Prøven viser livredderens evne til at:
? Bevare overblik og uddelegere arbejdsopgaver i en redningsaktion
? Bjærge en bevidstløs 25 m
? Give kunstigt åndedræt i vand (ved kant mens der ventes på hjælper)
? Ophale med hjælper
? Udføre hjerte-lunge-redning i samarbejde med hjælper
? Bruge anlæggets genoplivningsudstyr i samarbejde med hjælper


6. Redning af bevidstløst barn uden hjælper
Livredderen befinder sig ved bassinkant. En bjærgedukke er placeret i bassinets dybeste del 10 m fra livredderen. Et medie er klar i vandoverfladen.

Livredderen springer i vandet og udfører skrådyk mod bjærgedukke. Dukken opsamles. I vandoverfladen slippes dukken og mediet bjærges til kanten, mens der holdes frie luftveje.
Mediet ophales alene og genoplivning startes på junior- eller spædbarnsdukke.
Efter et minuts genoplivning udfører livredderen en forestillet alarmering til Alarmcentralen og henter genoplivningsudstyr. Redningen afsluttes med stabilt sideleje efter minimum to minutters yderligere genoplivning, hvor anlæggets genoplivningsudstyr benyttes.

Prøven viser livredderens evne til at:
? Dykke, opsamle, bjærge og ophale
? Udføre hjerte-lunge-redning alene og uden genoplivningsudstyr
? Alarmere Alarmcentralen på korrekt tidspunkt ved drukneulykker, hvor en person har hjertestop som følge af iltmangel, og der ikke er hjælpere til stede
? Udføre hjerte-lunge-redning alene ved hjælp af anlæggets genoplivningsudstyr


7. Håndtering af nakkeskade
Et medie simulerer en skade på nakken ved at ligge livløst i vandoverfladen på lavt vand. Mediet er ved bevidsthed. Livredderen demonstrerer et Nakke-hoved-hold på mediet eller stabiliserer, i samarbejde med hjælpere, mediet ved hjælp af spineboard. Håndtering af nakkeskader diskuteres.
Prøven viser livredderens evne til at hjælpe en person med skade på nakken, indtil professionelt redningsmandskab ankommer.
Nedenfor Nakke-hoved-hold med vending:


Mundtlig eksamination:
Livredderen svarer mundtligt på spørgsmål omkring førstehjælp til skader, der kan opstå i anlægget (faldskader, blødninger, hedeslag, kramper mm.). Overhøringen kan desuden berøre
genoplivning og brug af anlæggets genoplivningsudstyr.
Prøven viser, om livredderen er forberedt på de forskellige typer ulykker, der kan ske ved bassiner.

Aalborg Svømmeklub tilbyder at lære livredning.

Alder: 10 - 15 år og 16 år og ældre

Kom og prøv et par gange gratis. Bare Mød op..

Som følge af alle de drukne ulykker der desværre er hver sommer i Danmark ser vi det som en del af vores ansvar at udbrede kendskabet til livredning. I samarbejde med Tryg Fonden og Dansk Svømme Union er vi en af 5 klubber i Danmark som satser på livredning. Vi har 1 af landets absolut førende livredder, som træner på holdet.
Træning i livredning er enormt sjov og alsidig. Og ikke nok med at du lærer at redde liv, men du bliver også selv en bedre svømmer. Træningstid: Onsdage kl. 19.30-20.30
Holdet træner i de mange forskellige konkurrenceformer, der findes indenfor livredning, således at alle børn og unge kan føle sig udfordret.
Livredning er et godt alternativ til den traditionelle svømning, og Aalborg Svømmeklub vil derfor gøre unge mellem 10 og 18 år opmærksomme på livredning både som breddeaktivitet og konkurrenceaktivitet.
Her er lidt mere teknisk om disciplinerne, men der startes op fra 0, således alle kan deltage.

200 m forhindringssvømning,200 m fri svømning med 8 forhindringer (70cm dybe, placeret hhv 12,5 og 37,5m ude i bassinet) Efter startspring og vending skal overfladen brydes inden første forhindring.
50 m bjærgning af dukke,25 m fri herefter opsamles en fyldt dukke fra bunden og bjærges til kanten. Overfladen skal brydes inden 5 m.

100 m redningsmedley,
50 m fri med vending efterfulgt direkte af 17½ meter dyk. En fyldt dukke samles op fra bunden og overfladen brydes inden 5 meter. Dukken bjærges resten af distancen.

100 m redning af dukke med finner,
50 m fri med finner, opsamling af fyldt dukke, som bjærges resten af distancen.

100 m redning af dukke, med redningstorpedo og finner,
50 m fri med finner og redningstorpedo. Efter indslag fastspændes/indklikkes en halvfyldt dukke i torpedoen og de sidste 50 m tilbagelægges med dukken i torpedoen. Linen skal være helt udstrakt både de første og de sidste 50 m. Fastspændingen/indklikket skal ske indenfor 5 meter efter vendingen.

200 m superlivredder,
75 m fri herefter opsamles en fyldt dukke, som bjærges 25 m. Ved indslag slippes den og svømmeren påtager finner og redningstorpedo indenfor 5 meter efter vendingen. 50 m fri med finner og torpedo. Efter indslag fastspændes/indklikkes en halvfyldt dukke i torpedoen og trækkes de sidste 50 meter. Fastspændingen/indklikket skal ske indenfor 5 meter efter vendingen. 
Nyheder
Sæson 2017/2018 - Nyt fra formanden...
Nyt fra formanden om sommerens og efterårets begivenheder.
[læs mere]
02-08-2017
De frivilliges hjælp til Aalborg Sv...
DÅM 2017 og DGI landsstævne i Aalborg.
[læs mere]
19-03-2017
Aktiviteter
Dansk Årgangsmesterskab 25.6-28.6.2...
[læs mere]
03-05-2016
Klubmesterskaberne 2016
[læs mere]
18-04-2016
Aalborg Svømmeklub - Skydebanevej 1 - 9000 Aalborg - Telefon: 98 10 38 77 - E-mail: kontor@aalborgsvommeklub.dk
 
sitelist.html